تاريخ : شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ | 20:37 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
مرا کسی نساخت، خدا ساخت نه آنچنان که “کسی می خواست”، که من کسی نداشتم. کسم خدا بود،کس بی کسان. او بود که مرا ساخت، آنچنان که خودش خواست.

تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 18:17 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
کاربردهای عجیب نوشابهادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 15:44 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 15:41 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ | 15:42 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ | 8:30 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ | 7:26 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ | 7:21 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ | 7:58 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ | 7:55 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : پنجشنبه ششم آذر ۱۳۹۳ | 8:4 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر ۱۳۹۳ | 10:23 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر ۱۳۹۳ | 10:20 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ | 8:17 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ | 8:16 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳ | 8:9 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : پنجشنبه یکم آبان ۱۳۹۳ | 13:26 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۳ | 9:1 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳ | 7:42 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
برنینگ من یک جشنواره سالانه است که به مدت یک هفته در بیابان «بلک راک» در ایالت نوادای آمریکا بر‌گزار می‌شود.

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهارم مهر ۱۳۹۳ | 7:14 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ | 8:25 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ | 8:21 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
این مقاله چند بخش دارد، در چند بخش نخست با هم فهرست زنان نامدار جنگاور را دنیای قدیم بررسی می‌کنیم و در قسمت ‌های نوبت به زنان ایرانی سرباز می‌رسد. از دیرزمانی زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند کم و بیش سلاح به دست گرفته و دوش به دوش مردان جنگی، رزم نمایند. ولی پس از اینکه جامعه پیشرفت کرد و ارتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تابع سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاصی شدند، این روش متداول قدیمی به بوتۀ فراموشی سپرده شد، تا اینکه پس از جنگ دوم جهانی ورود و خدمت زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سازمان ارتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جنبۀ کاملاً جدی به خود گرفت و روز به روز هم آمار تعداد زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های در خدمت ارتش فزونی گرفت. بنا به گفتۀ یکی از نویسندگان فرانسوی، طبیعت به زنان دو موهبت رنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور، ولی آسمانی عطا کرده است: «یکی عبارت از حس ترحم و دیگری هیجان و جوش و خروش و حمیت است.»

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ | 9:8 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ | 9:7 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
اولین و حتی آخرین تصور از رابین ویلیامز برای کسانی که وی را می دیدند و با او گفت و گو می کردند، تجسم یک مرد سرزنده و شاد و مثبت بود اما چگونگی مرگ وی که اواسط هفته گذشته و در ۶۳ سالگی او روی داد و افشاگری و اظهارات اعضای خانواده اش که بعد از مرگ وی صورت پذیرفت تصویر دیگری از او ساخته است که غم های ماندگار و عظیم یک هنرمند را که پشت شیرین کاری ها و قهقه های او پنهان نگه داشته است، آشکار می سازد.

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۳ | 18:53 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳ | 7:55 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : پنجشنبه دوم مرداد ۱۳۹۳ | 8:0 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : جمعه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۳ | 9:46 | نویسنده : مهندس رضا کیانی

عبدالمطلب پسر هاشم پسر عبدمناف پسر قصی پسر کلاب ابن مره بود.

با تسلط قصــــی ابن کلاب جد چهارم پیامبر(ص) بر کعبه و به دست گرفتن مناصب آن و استیلا بر دو رقیب دیرینه‌ی خود (‌قبیله­ ی خزاعه و جرهم) که با سنت کردن بدعت‌ها و خرافات، چهره­ ی مقدس کعبه و شهر مکه را آلوده کرده بودند، ‌فصل نوینی در تاریخ مکه رقم خورد.

قصی مناصب مکه را بین فرزندان خود تقسیم کرد، به طوری که کلید و پرچم و ریاست دارالندوه از آن عبدالدار و سقایت و رفادت از آن عبد مناف باشدادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۳ | 6:29 | نویسنده : مهندس رضا کیانی
تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر ۱۳۹۳ | 7:41 | نویسنده : مهندس رضا کیانی